Viared, Borås i samarbete med Logicenters - 83 000  kvm Prognosgatan , Logicenters, Viared, Borås

Viared, Borås i samarbete med Logicenters - 83 000 kvm

Elkontakt i nära samarbete med Logicenters ! Nu har vi nått i mål med vårt elarbete på Prognosgatan i Viared.

Anläggningen omfattar totalt 83 000 kvm och är en av de största logistikanläggningarna i Norden.

Viared är beläget endast 6 mil från Göteborg, som rankas som Sveriges främsta logistikregion. Läget längs riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping gör området till en viktigt logistikdestination, optimalt för att kunna bedriva moderna logistikverksamheter.

Borås kommun har länge arbetat aktivt för att främja tillväxten inom logistiksektorn. Detta för att säkerställa fortsatt god tillväxt och främja investeringar och arbetstillfällen i regionen.

Bilder samt viss text är lånad från www.logicenters.com