Nelly Nelly, Logistic contractor, Nordskogen, Borås

Nelly

Logistic Contractor har utvecklat och byggt för e-handelsföretaget Nelly i Nordskogen i Borås. 

Anläggningen har en 11,70 meter fri takhöjd och plats för runt 200 anställda.
För att minska driftkostnaderna används mineralull i väggarna vilket gör huset mycket tätt och huset förbereds även för solceller.
Byggnaden förbereds även för en expansion där det finns möjlighet att bygga till 13 000 kvm.

 

Elkontakt har levererat elinstallationerna i samarbete med Logistic Contractor.

 

Bild samt viss text är lånad från www.lc.se