Brunna Brunna, Logicenters, Brunna, Stockholm

Brunna

Logicenters har utvecklat på fastigheten en generisk logistikanläggning om 25 200 kvm, perfekt för transport- och logistikföretag.
Byggnaden har moderna specifikationer och uppfyller alla kriterier för att kunna bedriva moderna logistikverksamheter.
Fastigheten har ett bra läge i Brunna, som är en väl etablerad logistikpark i norra Stockholm.

Elkontakt stolta leverantörer av elinstallationerna.

Bild samt viss text är lånad från www.logicenters.com