Semestertider
Semestertider

Semestertider

Hej !
Just nu råder välbehövlig semestertid och kontoret är därför
inte alltid bemannat. Vid akuta ärenden kontakta Rickard Ärlig
på mejl: rickard@elkontaktab.se eller ring 0708-15 90 70.

Vi ser fram emot nya spännande projekt som drar igång till hösten !

En riktigt glad sommar önskar vi på Elkontakt !