Nybyggnation av hyresrätter på Mandolingatan Västra Frölunda, i samarbete med Tornstaden.
Mandolingatan Västra Frölunda

Nybyggnation av hyresrätter på Mandolingatan Västra Frölunda, i samarbete med Tornstaden.

Beställare: Framtiden Byggutveckling 

Entreprenör: Tornstaden 

Mandolinvägen, Västra Frölunda

Q3 2019 - Byggstart

 

Nytt kvarter vid Mandolingatan Västra Frölunda

På Mandolingatan i Västra Frölunda utvecklas nu ett nytt område som ska tillföra ca 530  hyresrätter till Göteborg. Bostäderna kommer att ägas och förvaltas av Poseidon. Elkontakt har fått förtroendet att ansvara för elinstallationerna av det största kvarteret. Kvarter BC kommer att innehålla 141 hyresrätter, ett BmSS-boende.

(Bild lånad från Tornstaden.se)

Levande stadsgata

De nya kvarteren är noggrannt utformade med en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

Tegelfasader, utsmyckningar och gröna tak i etapp I

Kvarteret i den första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder på 4-10 våningar, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller.

Mellan husen bildas en öppen innergård med plats för umgänge. Här kommer dagvattnet att ledas ner, vilket skapar en naturlig utsmyckning på gården. Alla sov- och vardagsrum vetter in mot gården

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats mot nordväst.

Målsättningen är även att de nya husen och kvarteren skall skapa mervärde till befintliga hus, de ska både vara vackrare att se på än dagens parkeringsytor och tillföra funktioner som saknas i området.

Miljö

Alla Poseidons nyproducerade lägenheter byggs som lågenergihus, vilket innebär både låg energiförbrukning och ett gott inomhusklimat. Alla lägenheter och balkonger är helt rökfria.

Arkitekt: Liljewall arkitekter

( viss text lånad från poseidonbygger.se )