Digital tjänst för visselblåsare
Särskilt skydd för visselblåsare

Digital tjänst för visselblåsare

Vad innebär den nya visselblåsarlagen?

Kommuner samt företag och organisationer med över 50 anställda måste implementera en viss säkerhetslösning med effektiva och säkra rapporteringskanaler, för att på så sätt bidra till en sund företagskultur. Lagen specificerar också förfaranden för rapportering och uppföljning. Skyddet för visselblåsare kommer att omfatta fler personer och sekretess ska gälla för alla uppgifter om visselblåsarens identitet.

Här kan du nå länken till koncernens digitala visselblåsartjänst.