Pilängsterminalen Pilängsterminalen, Bockasjö AB, Örebro

Pilängsterminalen

Bockasjö AB bygger landets modernaste terminal, strategiskt belägen i Örebro om totalt 26 589 m² uthyrningsbar yta.

Anläggningen utformas som en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för optimal effektivitet.

Fastighetsbeteckning: Del av Mobilkranen
Ort: Örebro
Färdigställande: Februari 2018
Byggnadstyp: Terminal
Uthyrningsbar yta: 26 589 m²
Tomtareal: Ca 148 000 m²
Hyresgäst: PostNord
Verksamhet: Terminal och paketsortering